(Cat) Fotògrafa de Barcelona. Treballa sobretot en format analògic. Especialitzada en fotografia creativa i de moda, també ha treballat en foto fixa i fotografia de rodatge en diverses produccions.  

Graduada en Belles Arts per la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (2018), complementa la seva formació artística durant sis anys a l’Escola Traç (Barcelona), a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (Barcelona) amb cursos monogràfics i a l’escola Eina (Barcelona) amb el Postgrau de Fotografia i Disseny Editorial (2020).

Ha exposat al Laboratori de Fotografia de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona (2017) la sèrie Pauses de retrat i al Festival Lumínic 2019 (Sant Cugat del Vallès) una fotografia del projecte La pell i les fulles.

(Cast) Fotógrafa de Barcelona. Trabaja sobre todo en formato analógico. Especializada en fotografía creativa y de moda, también ha trabajado en foto fija y fotografía de rodaje en varias producciones.

Graduada en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona (2018), complementa su formación artística durante seis años en la Escuela Traç (Barcelona), en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña (Barcelona) con cursos monográficos y en la escuela Eina (Barcelona) con el Postgrado de Fotografía y Diseño Editorial (2020).

Ha expuesto en el Laboratorio de Fotografía de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona (2017) la serie Pauses de retrat y en el Festival Lumínic 2019 (Sant Cugat del Vallès, Barcelona) una fotografía del proyecto La pell i les fulles.

(Eng) Photographer from Barcelona. She works mainly in analog format. Specialized in creative and fashion photography, she has also worked in still photography and BTS photography in several productions.

Graduated in Fine Arts at the Faculty of Fine Arts from the University of Barcelona (2018), she complements her artistic training for six years at Traç School (Barcelona), at the Institute of Photographic Studies of Catalonia (Barcelona) with monographic courses and at Eina school (Barcelona) with a Postgraduate Course in Photography and Editorial Design (2020). 

She exhibited the series Pauses de retrat (Portrait Pauses) at the Photography Laboratory of the Faculty of Fine Arts from the University of Barcelona (2017) and a photograph from the project La pell i les fulles (The Skin and the Leaves) at the Light Festival 2019 (Sant Cugat del Vallès, Barcelona).