PAUSES DE RETRAT

2018

(Cat) Pauses de retrat pretén mostrar uns gestos, potser invisibles, que han atret poderosament l’autora. En la màxima simplicitat. Una força personal, unes subtileses i unes expressions. El fet de fotografiar ha permès, a través d’aquesta pausa, buscar una discreta bellesa –que, sense la presència de la càmera, qui sap si s’hauria perdut.

(Cast) Pauses de retrat pretende mostrar unos gestos, quizás invisibles, que han atraído poderosamente a la autora. En su máxima simplicidad. Una fuerza personal, unas sutilezas y unas expresiones. El hecho de fotografiar ha permitido, a través de esa pausa, buscar una discreta belleza – que, sin la presencia de la cámara, quizás se habría perdido.

(Eng) Pauses de retrat (Portrait Pauses) intends to show some gestures, perhaps invisible ones, that have strongly attracted the author. In its maximum simplicity. A personal strength, some subtleties and some expressions. The fact of photographing has allowed, through that pause, to look for a discreet beauty – which, without the presence of the camera, perhaps would have been lost.