LA PELL I LES FULLES

2018

(Cat) L’obra és una narració en imatges per descobrir-hi una mirada particular sobre un món natural, el que envolta l’autora, o, més aviat, el món que ella percep. Un mirall on es reflecteix el seu imaginari. El lloc del treball és el bosc, on hi ha un vincle generat des de la infància; uns espais on l’autora, de petita, creava, jugant, els seus mons imaginaris. El retorn a aquests espais propicia ara la seva visió i la comprensió del món que l’envolta. És un autoretrat emocional en imatges, una necessitat personal d’explorar la naturalesa per mirar d’extreure’n emocions, sensacions, vivències i la personalitat pròpies.


(Cast) La obra es una narración en imágenes para descubrir una mirada particular sobre un mundo natural, el que rodea a la autora, o, más bien, el mundo que ella percibe. Un espejo en que se refleja su imaginario. El lugar del trabajo es el bosque, donde hay un vínculo generado desde la infancia; unos espacios donde la autora, de niña, creaba, jugando, sus mundos imaginarios. El retorno a esos espacios propicia ahora su visión y comprensión del mundo que la rodea. Es un autoretrato emocional en imágenes, una necesidad personal de explorar la naturaleza para intentar extraer de ella emociones, sensaciones, vivencias y la personalidad propias.

(Eng) The work is a narrative in images to discover a particular look on a natural world, the one that surrounds the author, or, rather, the world that she perceives. A mirror in which her imaginary is reflected. The place of work is the forest, where there’s a bond generated from her childhood; some spaces where the author, as a child, created, while playing, her imaginary worlds. The return to those spaces now fosters her vision and understanding of the world around her. It’s an emotional self-portrait in images, a personal need to explore nature in order to try to extract from it her own emotions, sensations, experiences and personality.